Начало‎ > ‎За нас‎ > ‎

Петър Динеков - нашият патрон

Петър Динеков - нашият патрон

Всяка година  училището празнува своя патронен празник по различен начин. 

По повод 100-годишнината от рождението на Академик Петър Динеков бе организирана документална изложба  „Сто години от рождението на академик Петър Динеков” в изложбената зала „Архиви“ на ул. „Московска“ № 5. 

Тя е дело на Кирило-Методиевския научен център при БАН и Държавната агенция „Архиви“.

Бяха представени най-интересните материали от богатия архив на големия български учен, които се съхраняват в Централния държавен архив, както и негови лични вещи, предоставени от семейство Савови. 


В експозицията бяха представени документи и снимки от богатия личен фонд на изтъкнатия български учен, дарен по негова воля на Централния държавен архив. Обхванати бяха всички периоди от живота на акад. Петър Динеков: семейна среда; ученически и университетски години; специализацията му във Варшава и Краков, изиграла важна роля за формирането му като учен в областта на хуманитаристиката; учителството му в Пловдив, преподавателската му дейност в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и дейността му в Българската академия на науките, където години наред той е ръководител на Института по фолклор и на Кирило-Методиевския научен център – два института, дължащи възникването си на неговите усилия.

Разгърната бе темата за университетските учители на акад. Петър Динеков Александър Теодоров–Балан, Любомир Милетич, Йордан Иванов, Михаил Арнаудов, Стоян Романски. В научната сфера са визирани изследванията му върху славянството и неговите общи измерения; литературното наследство и историческото единство на славянските литератури; периодизацията им, както и различните проекти, свързани с българската литература и фолклор. 
Специално внимание е отделено на една от най-съществените научни дисциплини у нас – старата българска литература. Академик Петър Динеков утвърждава историческата й мисия, дава насока на цяло поколение български медиевисти и осъществява дългогодишни и важни контакти с чуждестранни учени-медиевисти като акад. Дмитрий Лихачов, Роже Бернар и др. Участията му в различни международни форуми са доказателство за мисията на академик Динеков като посланик на българската наука и култура по света. 

Изложбата представи и личните и творческите му контакти с български писатели, между които могат да се посочат имената на класика Йордан Йовков, Елисавета Багряна, Димитър Димов, Емилиян Станев, Йордан Радичков, Блага Димитрова.

В изложбата бяха представени в оригинал документи и награди на акад. П. Динеков от неговия архивен фонд. 
За първи път бяха  видени и негови вещи, чието експониране се осъществява с любезното съдействие на неговите родственици сем. Савови
Всяка година през октомври училището празнува своя патронен празник. Нашият патрон е академик "Петър Динеков"
Има много какво да научим от неговия жизнен и творчески път. 
Медиите отбелязват годишнините на нашия патрон.
Comments