Прием 1 клас 15 16


07.09.2015г - Родителска среща за първи клас

На  07. 09. 2015г. , понеделник, от 18:00 часа ще се проведе Родителска среща за първи клас.

ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2015-2016

ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2015-2016

 1. Приемане на документи за кандидатстване (заявление,  копие от акта за раждане, декларация за друго дете, което учи в 39 СОУ, служебна бележка, удостоверяваща, че родител работи в системата на образовението, копие на документ за настоящ адрес, ако семейството е с различен постоянен адрес) до 29.05.2015г.
 2. При подаване на заявлението родителите задължително представят лична карта за сверяване на постоянния адрес.
 3. Обявяване на списъка на класираните ученици на 03.06.2015г. в 17.00ч.
 4. Записване на класираните ученици на 04.06.2015г. и 05.06.2015г. с Удостоверението за училищна готовност или Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.
 5. Обявяване на списъка а записаните и свободните места след Първо класиране на 08.06.2015г. в 16.00ч.
 6. Попълване на свободните места от 10.06.2015г. до 12.06.2015г.
 7. Обявяване на свободните места след Второ класиране на 15.06.2015г. в 16.00ч.
 8. Попълване на свободните места след Второ класиране до 15.09.2015г.
 9. Обявяване на списък за разпределяне по паралелки на 03.09.2015г.

Контакти

Телефон за информация: 

 • 028859019

Адрес на училището: 

 • Младост-2, ул. "Васил Карагьозов" № 6 

Транспорт:

 • метро: метростанция Акад. Ал.  Теодоров - Балан - на 5 минути от 39 СОУ.
 • автобуси:  4, 76, 111, 305, 314, 413

Прием в първи клас в 39 СОУ "Петър Динеков"

Първи клас

"Да си първокласник, туй не е шега..."
 • Паралелки с изучаване на Английски език
 • Паралелки с разширено изучаване на Изобразително изкуство и Английски език . Прием след проверка на способностите по изобразително изкуство

Полуинтернатни групи до 17:30часа за  I - IV клас

Заявление за прием в първи клас изтеглете оттук.

За да сте спокойни за децата си

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всяка година на 15-ти септември, когато удари първият училищен звънец, ние, учителите от 39 СОУ с усмивка и приятелски подадена ръка посрещаме плахо пристъпващите прага на училището първокласници. Мъдростта на опита, съчетана с топлата човечност ни сближава с децата. Заедно посрещаме радости и трудности по пътя на знанието.

Нашите високо квалифицираните преподаватели предават своите знания и опит чрез съвременни интерактивни методи на обучение. Осигуряваме условия, подходящи за емоционалното разгръщане и духовното развитие на младите ни възпитаници. Изграждаме съзнателно отношение към здравословния начин на живот и околната среда. Ние знаем, че всичко това е необходимо на децата ви, за да сте спокойни за тяхното бъдеще!поле

Празник на буквите в първи клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803075349786501.1073741979.374649772629063&type=3

Първокласници четат. Плейлист в YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JQ4kE-Om48k&list=PLziR4duu-M7NYN-d4ATW8aT_AiKcA5QoR

Първокласници четат

Първокласниците от 39 СОУ празнуват Коледа