16 17 Първи клас

Родителска среща

На 12. 09. 2016г. от 18:00 часа ще се проведе Родителска среща за Подготвителни групи 5 и 6-годишни деца, І клас и V клас.

СПИСЪК НА свободни места за второ класиране на първи клас ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017ГОДИНА

39 СУ обявява следните свободни места за второ класиране на първи клас:
  • 2 места в паралелката с изобразително изкуство
  • 12 места в паралелките с английски език

ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2016-2017

ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2016-2017

14.04.2016г. от 18.00ч. Информационна родителска среща за приема в I клас.

Подаване на документи за кандидатстване – до 27.05.2017г.
Заявление за прием в първи клас изтеглете оттук.
Обработка на документите и изготвяне на списък на приетите ученици – от 30 май до 3 юни 2016г. Списъците с новоприети ученици ще бъдат изложени на входа на училището и на сайта на училището в секция Прием/първи клас на 03 юни 2016г. в 16.00ч.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:
Записването на приетите ученици ще бъде извършено в интервала от 5 до 7 юни 2017г.
Място за подаване на документи и записване – ІI етаж, административно крило
Работно време на комисията – 8.00.-12.00ч. и 12.30-16.30ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или в училище – предоставя се на комисията. Задължително!
Здравно-профилактична карта на детето с внесени всички имунизации от раждането до момента.
Заявление за ПИГ (занималня)(може да изтеглите от тук) – подава се по желание на родителите.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ
Обявяване на свободни места след записване на учениците – 8 юни 2016г. до 16.30ч.
Важно! За участие във второ класиране родителите подават ново заявление, но класирането се извършва по критерии и входящ номер от подаденото заявление за първо класиране.
Приемане на документи от родители за попълване на свободните места – на 9 юни 2016г. от 8.00.-12.00ч. и 12.30-16.30ч.
Обявяване на резултати и записване на приетите – 10 юни 2016г. от 10.00ч.-16.30ч.
За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка (22), но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения максимален брой ученици.
На 13.06.2016г. се обявяват останалите свободни места (ако има такива), като попълването им се извършва в срок до 15.09.2016 г.


Контакти

Телефон за информация: 

  • 028859019

Адрес на училището:

  • 39 СУ "Петър Динеков", София
  • ж.к. Младост-2, ул. "Васил Карагьозов" № 6 

Транспорт:

  • метростанция Акад. Александър  Теодоров - Балан
  • автобуси:  4, 76, 111, 305, 314, 413

Прием в първи клас в 39 СОУ "Петър Динеков"

Първи клас

"Да си първокласник, туй не е шега..."
  • Паралелки с изучаване на Английски език
  • Паралелки с разширено изучаване на Изобразително изкуство и Английски език . Прием след проверка на способностите по изобразително изкуство

Полуинтернатни групи до 17:30часа за  I - IV клас

Заявление за прием в първи клас изтеглете оттук.

За да сте спокойни за децата си

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всяка година на 15-ти септември, когато удари първият училищен звънец, ние, учителите от 39 СОУ с усмивка и приятелски подадена ръка посрещаме плахо пристъпващите прага на училището първокласници. Мъдростта на опита, съчетана с топлата човечност ни сближава с децата. Заедно посрещаме радости и трудности по пътя на знанието.

Нашите високо квалифицираните преподаватели предават своите знания и опит чрез съвременни интерактивни методи на обучение. Осигуряваме условия, подходящи за емоционалното разгръщане и духовното развитие на младите ни възпитаници. Изграждаме съзнателно отношение към здравословния начин на живот и околната среда. Ние знаем, че всичко това е необходимо на децата ви, за да сте спокойни за тяхното бъдеще!поле

30 март 2016г. Празник на буквите на учениците от 1в клас на 39 СОУ „П. Динеков“, с класен ръководител г-жа Карадех

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1016348111792556.1073742043.374649772629063&type=3
На 30 март 2016г. се проведе празникът на буквите на учениците от 1в клас на 39 СОУ „П. Динеков“, с класен ръководител г-жа Карадех, отпразнуваха тържествено приключването на етапа на началното ограмотявне. Бяха подготвили програма с песни и стихове. Повече...

Ученолюбивите и талантливи ученици от 1 г клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992616684165699.1073742036.374649772629063&type=3Учениците от 1 г клас с класен ръководител госпожа Велка Сивкова с гордост казаха „Ние вече сме грамотни!” на Празника на буквите. И нали са талантливи художници, си направиха чудесни коронки с буквичките в час по изобразително изкуство. Помогнаха им техните отзивчиви преподаватели г-жа Спасова и г-жа Кирилова. Повече...

„Вкусен” урок по Домашен бит и техника в 1г клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992612587499442.1073742035.374649772629063&type=3

„Вкусен” урок по Домашен бит и техника в 1г клас

Възпитаването на естетически усет, на трудолюбие и ученолюбие, стимулирането на мотивация за съучастие и умения за работа в екип, развитието на фината моторика на ръката и формирането на сръчности са ежедневни цели на г-жа Сивкова в работата и с учениците от 1-Г клас. Повече...

Празник на буквите в първи клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803075349786501.1073741979.374649772629063&type=3

Първокласници четат. Плейлист в YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JQ4kE-Om48k&list=PLziR4duu-M7NYN-d4ATW8aT_AiKcA5QoR

Първокласници четат

Първокласниците от 39 СОУ празнуват Коледа