Проект УСПЕХ 2011/2012г

2012г. Великденски брой на училищния вестник

Извънкласни дейности по проект УСПЕХ 2011/2012г.

Извънкласна дейност

Ръководител

Клуб  “Печатни и интернет медии, реклама и дизайн”

Бисера Гърджелийска

Ателие “Моят сувенир”

Ирена Спасова

Клуб „Млади волейболисти“

Светлан Стоянов

Клуб „Здравословно хранене и физическа активност“

Паньо Колев

Ателие „Човешката фигура като вечно присъствие в изобразителното изкуство“

Юлия Стойкова

Дискусионен клуб „Да успяваме заедно“

Красимира Белова

Comments