Начало‎ > ‎За нас‎ > ‎

Кратка история на училището

Кратка история на училището

39 СОУ “Петър Динеков” е основано през 1976 година. През своята история то съществува като училище, което винаги отговаря на обществения интерес и осигурява за всяко дете знания, адекватни на неговите способности и интереси, като гарантира личностното и професионалното развитие на младите хора и успешното им интегриране в обществото. Създадено като основно, през 1981г. със заповед на Министъра на народната просвета е преобразувано в Единно Средно Политехническо Училище.

До началото на 90-те години то е общообразователно с кратко просъществувал Учебно-професионален комплекс по зърно и хлебопроизводство. /1986-1990/. През 1989 г. са създадени първите профилирани паралелки – хуманитарна, технологична и химико-биологична, които имат своето продължение през 1995, 1999 и 2000г. През 1993-1994 започва прием на ученици в чуждоезикови профилирани паралелки с английски и испански език, което понастоящем е възприето като приоритет. От 2001 г. е подновено съществуването на технологичен профил, комбиниращ чуждоезиково обучение с изучаване на информационни технологии и информатика. От 1998 г. е въведено ранно чуждоезиково обучение от I клас, а от 1993 г. се сформират паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство.

Високо професионално е равнището на преподавателския състав. От работещите в момента 42 учители 7 са удостоени с ІІ ПКС, 1 с ІІІ ПКС, 2 с ІV ПКС и 6 с V ПКС. Част от тях са базови учители на СУ „Св. Климент Охридски“, участват в изработването и обсъждането на учебните програми, в рецензиране и написване на учебници и помагала. Посещават квалификационни курсове у нас и в чужбина. Учителската колегия успешно работи по различни проекти на МОН, Министерство на Културата и ЦРЧР.

От 1993 г. училището носи името на бележития учен акад. Петър Динеков. Неговата личност става повод за организиране на срещи с възпитаници, колеги и родственици, за провеждане на конференции, литературни конкурси, изложби.

В сградата на училището са оборудвани физкултурни салони (1976) и сектор по трудово обучение (МУЦПО в периода 1980-2000), модерни кабинети по химия, физика и биология (1990), за фонетично чуждоезиково (1992) и два компютърни кабинета с непрекъснат достъп до Интернет. От 1977 г. съществува и училищната библиотека, обогатена с дарения на книги от личната колекция на акад. Динеков. Получените през 2008г. от МОН 31 преносими компютри и проектори дадоха възможност на всички учители да въведат мултимедийни презентации в урочната си работа.

39 СОУ се отличава с изключителна институционна стабилност. То е ръководено от Димитър Гайдарски /1976-77/, Василка Никова /1977-1987/, Зорка Дрънкова /1987-1992, 1992-1997/, вр.и.д. Юлия Бързашка /1997-1998/, вр.и.д. Стоянка Почеканска 1998, вр.и.д. Станка Колева /от 2004г. до 2007г./, Евелина Китова /от 1998 – 2004г. и от 2007г. до сега/ .

Нашата цел е да подготвим всичките наши 530 ученици, като млади хора, които са компетентни, конкурентноспособни, коректни, съобразителни, с гъвкав ум и укрепнало здраве, обичащи България и уважаващи историческото й минало, нейните културни и духовни ценности.

В резултат на успешното си обучение в 39 СОУ, учениците от десетки випуски продължават своето образование в други реномирани учебни заведения. Несъмнен принос за развитие на техните заложби има и разнообразната дейност по различни направления в училището в групи по СИП, клубове, спортни секции, допълнителни образователни услуги по източни бойни изкуства, карате, тайкуондо, баскетбол, футбол, шахмат, мажоретен състав, вокална група “Веселите бърборковци”. Индивидуализацията на учебния процес дава възможност на всяко дете да покрие българските образователни стандарти. За да растат нашите възпитаници здрави и силни се грижим за осигуряването на здравословна среда и поддържаме училищната сграда и прилежащите към нея територии в безупречен вид. При нас е гарантирана сигурността на учениците, тяхното медицинско обслужване, пълноценното им хранене в училищните стол и бюфет.

Наши по-известни възпитаници са актьорите Владислав Карамфилов /Влади Въргала/ и Марта Кондова, фолкпевиците Алисия и Рени.

Comments