Първи клас

СИСТЕМА за прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2018/2019г

Приемът в 39 СУ "Петър Динеков" на деца в първи клас ще се осъществява по СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Съобщение за обявяване на Родителски срещи

39 СУ "Петър Динеков" обявява следните Родителски срещи:
  • Родителска среща за първи клас на 04.09.17г. от 18.00ч.

СЪОБЩЕНИЕ

39 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“
гр. София, ж.к. Младост -2, ул. „В. Карагьозов”№6, тел.885 90 19, sou39@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 39 СУ обявява 4 свободни места за прием в първи клас в бъдеща паралелка с изучаване на английски език за второ класиране.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците, класирани на І класиране за І клас за учебната 2017/2018г.  ще се осъществи в срок от 05. 06. 2017г. до 07. 06. 2017г. от 8 до 16:30 часа в сградата на училището с оригинал на удостоверение за училищна готовност.


Информационна среща за родителите на бъдещите първокласници

Информационна среща за родителите на бъдещите първокласници ще се проведе на 10 май 2017г. от 18:00 часа в 39 СУ "Петър Динеков"

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение № 83 на Столичния общински съвет от 23.02.2017

Приложение 1 към Решение № 83

Прилежаща територия на 39 СУ

Информация за границите на обхвата от адреси за 39 СУ:
Всички адреси на територията на жк „Младост – 2” – с граници между: бул. „Александър Малинов”, бул. „Андрей Ляпчев”,бул. „Андрей Сахаров”, ул. „Св. Киприян” и ул. „Васил Карагьозов”, включително кв. Малинова долина, в.з. „Малинова долина, ж.к София-парк, в.з. Американски колеж.

Контакти

Телефон за информация: 

  • 028859019

Адрес на училището:

  • 39 СУ "Петър Динеков", София
  • ж.к. Младост-2, ул. "Васил Карагьозов" № 6 

Транспорт:

  • метростанция Акад. Александър  Теодоров - Балан
  • автобуси:  4, 76, 111, 305, 314, 413

Прием в първи клас в 39 СУ "Петър Динеков"

Първи клас

"Да си първокласник, туй не е шега..."
  • Паралелки с изучаване на Английски език
  • Паралелки с разширено изучаване на Изобразително изкуство и Английски език

Полуинтернатни групи до 17:30часа за  I - IV клас

Заявление за прием в първи клас изтеглете оттук.

Декларация за идентичност на данните изтеглете оттук.


За да сте спокойни за децата си

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всяка година на 15-ти септември, когато удари първият училищен звънец, ние, учителите от 39 СУ "Петър Динеков" с усмивка и приятелски подадена ръка посрещаме плахо пристъпващите прага на училището първокласници. Мъдростта на опита, съчетана с топлата човечност ни сближава с децата. Заедно посрещаме радости и трудности по пътя на знанието.

Нашите високо квалифицираните преподаватели предават своите знания и опит чрез съвременни интерактивни методи на обучение. Осигуряваме условия, подходящи за емоционалното разгръщане и духовното развитие на младите ни възпитаници. Изграждаме съзнателно отношение към здравословния начин на живот и околната среда. Ние знаем, че всичко това е необходимо на децата ви, за да сте спокойни за тяхното бъдеще!

30 март 2016г. Празник на буквите на учениците от 1в клас на 39 СОУ „П. Динеков“, с класен ръководител г-жа Карадех

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1016348111792556.1073742043.374649772629063&type=3
На 30 март 2016г. се проведе празникът на буквите на учениците от 1в клас на 39 СОУ „П. Динеков“, с класен ръководител г-жа Карадех, отпразнуваха тържествено приключването на етапа на началното ограмотявне. Бяха подготвили програма с песни и стихове. Повече...

Ученолюбивите и талантливи ученици от 1 г клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992616684165699.1073742036.374649772629063&type=3Учениците от 1 г клас с класен ръководител госпожа Велка Сивкова с гордост казаха „Ние вече сме грамотни!” на Празника на буквите. И нали са талантливи художници, си направиха чудесни коронки с буквичките в час по изобразително изкуство. Помогнаха им техните отзивчиви преподаватели г-жа Спасова и г-жа Кирилова. Повече...

„Вкусен” урок по Домашен бит и техника в 1г клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992612587499442.1073742035.374649772629063&type=3

„Вкусен” урок по Домашен бит и техника в 1г клас

Възпитаването на естетически усет, на трудолюбие и ученолюбие, стимулирането на мотивация за съучастие и умения за работа в екип, развитието на фината моторика на ръката и формирането на сръчности са ежедневни цели на г-жа Сивкова в работата и с учениците от 1-Г клас. Повече...

Празник на буквите в първи клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803075349786501.1073741979.374649772629063&type=3

Първокласници четат. Плейлист в YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JQ4kE-Om48k&list=PLziR4duu-M7NYN-d4ATW8aT_AiKcA5QoR

Първокласници четат

Първокласниците от 39 СОУ празнуват Коледа