Начало‎ > ‎За нас‎ > ‎

Патронен празник на училището


Поздравителен адрес от Директора на училището, г-жа Евелина Китова
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 Скъпи ученици и колеги,

 Уважаеми родители,

На 17 октомври отбелязваме  деня на нашия патрон – академик Петър Динеков.

    Честването на този светъл празник и навършването на 37 години от основаването на училището ни са повод за равносметка, но и повод за нови търсения, планове и мечти.

    Посрещаме празника в обновена училищна сграда, със специално учебно крило за обучение на 5 и 6 годишни деца. Благодарение на спечелен проект целодневното обучение на първокласниците се провежда и в специално обзаведена и оборудвана за целта класна стая. Учебният процес е модернизиран, използваме интерактивни методи на обучение, в които учениците са не просто обучаеми, а и наши партньори. Разполагаме с електронните версии на част от учебниците и включването им в работата ни не само ще доведе до нова динамика на учебния процес и ще облекчи ученическите раници, но и ще направи уроците по-интересни и „нагледни“. Променят се технологиите, променяме се и ние, за да бъдем адекватни на 21-ото столетие и да отговорим на потребностите на учениците ни и на обществото.  

    Благодарение на упорития труд, който всички полагаме постигаме все по-високи резултати във външните оценявания. Зрелостниците ни продължават обучението си в различни университети. Високи са постиженията и в областта на литературата, спорта, изкуствата, екологията.

     Гордеем се с успехите на нашите възпитаници, които ни нареждат сред най – добрите учебни заведения в район Младост и град София. Те ни правят достойни за светлата личност на нашия патрон,  големия български учен, академик Петър Динековнай-изтъкнатия български литературовед, критик и етнограф на 20 век..

      Неговите заслуги за развитието на хуманитарните науки и за утвърждаването на приноса на българската писмена култура в европейското и световното пространство имат признание не само в България, но и в широки интелектуални и обществени кръгове в чужбина.

      Той е единственият специалист, разработил цялостното развитие на българската словесна култура от нейното зараждане през 9-и век до края на 20-и век с еднакъв професионализъм, дълбочина и вещина.

      След като завършва славянска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски", той специализира във Варшава, учителства две години и от 1938 г. е в Софийския университет, където става професор през 1945 г. / едва на 35 годишна възраст!/ и завежда катедра, ръководи институти в БАН, чете лекции в цяла Европа - от Москва до Оксфорд и Кембридж.

За него Йордан Радичков казва: "Незабравим човек и незаменим приятел", а други писатели и учени подчертават благородството, библейската мъдрост, респектиращата откровеност, добротата, изключителната работоспособност на професор Петър Динеков, определят го за "стожер и гаранция за съществуването на националната култура"...

      Нека се поклоним и почетем с цвете величавата му личност!

       И нека неговата любов към българските традиции и творчество и всеотдайността му към науката да ни вдъхновяват за още по – високи постижения в учението, творчеството и спорта!

      От името на педагогическата колегия и училищното ръководството желая на всички здраве, енергия,  и много успехи през настоящата 37- та за училището ни учебна година!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

                                                               

                                                                              Евелина Китова

                                                                                    Директор

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!   

 Повече за нашия патрон - разказ от Красимира Чакърова, студентка на академик Петър Динеков

Comments