Начало‎ > ‎За нас‎ > ‎

Петър ДинековПатронен празник  - празнува се всяка година през месец октомври 

Всяка година  училището празнува своя патронен празник по различен начин. Тази година ученици от седми клас посетиха изложбената зала „Архиви“ на ул. „Московска“ № 5 и разгледаха документалната изложба „Сто години от рождението на академик Петър Динеков”. Тя е дело на Кирило-Методиевския научен център при БАН и Държавната агенция „Архиви“.
Разгледаха най-интересните материали от богатия архив на големия български учен, които се съхраняват в Централния държавен архив, както и негови лични вещи, предоставени от семейство Савови. Разгледайте снимки от събитието.
В експозицията са представени документи и снимки от богатия личен фонд на изтъкнатия български учен, дарен по негова воля на Централния държавен архив. Обхванати са всички периоди от живота на акад. Петър Динеков: семейна среда; ученически и университетски години; специализацията му във Варшава и Краков, изиграла важна роля за формирането му като учен в областта на хуманитаристиката; учителството му в Пловдив, преподавателската му дейност в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и дейността му в Българската академия на науките, където години наред той е ръководител на Института по фолклор и на Кирило-Методиевския научен център – два института, дължащи възникването си на неговите усилия.
Разгърната е темата за университетските учители на акад. Петър Динеков Александър Теодоров–Балан, Любомир Милетич, Йордан Иванов, Михаил Арнаудов, Стоян Романски. В научната сфера са визирани изследванията му върху славянството и неговите общи измерения; литературното наследство и историческото единство на славянските литератури; периодизацията им, както и различните проекти, свързани с българската литература и фолклор. 
Специално внимание е отделено на една от най-съществените научни дисциплини у нас – старата българска литература. Акад. Петър Динеков утвърждава историческата й мисия, дава насока на цяло поколение български медиевисти и осъществява дългогодишни и важни контакти с чуждестранни учени-медиевисти като акад. Дмитрий Лихачов, Роже Бернар и др. Участията му в различни международни форуми са доказателство за мисията на акад. Динеков като посланик на българската наука и култура по света. 
Изложбата представя и личните и творческите му контакти с български писатели, между които могат да се посочат имената на класика Йордан Йовков, Елисавета Багряна, Димитър Димов, Емилиян Станев, Йордан Радичков, Блага Димитрова.
В изложбата са представени в оригинал документи и награди на акад. П. Динеков от неговия архивен фонд. За първи път ще бъдат видени и негови вещи, чието експониране се осъществява с любезното съдействие на неговите родственици сем. Савови
Comments