Проект "Твоят час"

Анкети по проект "Твоят час"

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълнени до 01.07.2018 г. на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx  

 Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx  

 Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory Questionnaire.aspx



Представителни изяви за учебната 2017/2018г.



https://www.facebook.com/pg/39SouPetrDinekovProektUspeh/photos/?tab=album&album_id=1571642602929768