Документи

Профил на купувача

Вашето мнение е важно

Трета парламентарна сесия на МВП 25 октомври 2013г.

Трета Парламентарна сесия на МВП

На 25 октомври млади парламентаристи от София, Ст.Загора, Пловдив, Каварна, Белово, Благоевград, Лом, Хасково, Крумовград, с. Байкал, Челопеч, Антон и Чавдар  се събраха за  участие  в Третата парламентарна сесия  на Младежкия воден парламент в Челопеч, Софийска област . Под ръководството на г-жа Цекова и г-жа Ковачка в парламентарната сесия се включиха и представителите на клуб „Зедно за водата“ – Виктор Иванов 12а клас, Рената Рахнева 11а клас, Диана Иванова 8а клас.   На събитието присъстваха  експерти от Басейновите дирекции, представители на неправителствени организации и бизнес партньори.  Дискутирана беше темата“Младежта обучава за бъдещето на водата“

  От 13:30 в актовата зала на ОУ Св.Св.“Кирил и Методий“ в село Челопеч Виктор Иванов,‘ученик от 12а клас на 39 СОУ представи презентация за участието на БМВП в 11-та Парламентарна Сесия на Европейския Младежки Воден Парламент, провела се в Ереван, Армения.

 Отчетени  бяха дейностите и резултатите от проведеното през лятото екоучилище “Рила 2013“.

Представени бяха  еко клубове и дейностите, извършини през изминалата година. По-късно парламентаристите бяха разделени в  работни групи. Първата група  осъществи дейности по план-проект  за предстоящата година, втората група  състави Декларация, а трета група беше заета с изготвянето на стратегия за  привличане на нови членове в структурите на МВП.

Вторият ден от сесията започна с посещението на язовир Душанци. Експерт от БД Пловдив запозна участниците с екологичните проблеми на водоемите в този район. Пътят на парламентаристите продължи към град Копривщица. В класното училище бяха проведени обучителните игри – „Виртуална вода“ и „Екологичните проблеми и обществото“.Участниците работиха в екипи, което им даде възможност да проведат дискусия и да направят изводи за взаимоотношението човек-природа. Втората игра беше особено интересна, защото участниците имаха възможността да представят засегнатите проблеми с разиграването на скеч. Използвани бяха ролеви игри и ситуационни методи. Забавленията не свършиха до тук.     В последната игра- „Опознай Копривщица“- участниците бяха разделни в пет отбора, които трябваше да посетят 5 различни музея, да получат печати за съответния обект  и да се върнат по най-бързия начин на мястото на тръгване. Разбира се, накрая всички бяха победители и получиха сладки награди.

На 27 октомври дойде време и за закриване на  Третата парламентарна сесия, но преди това всяка работна  група представи своите готови  документи. Те бяха обсъдени, гласувани и приети от участниците в Парламентарната сесия. Представители на отдел „Екология“ в община Челопеч,  ни запознаха със състоянието на водните обекти чрез презентация.

Президента и вицепрезидента на МВП обявиха края на сесията.

 Парламентаристите се разделиха доволни от свършената работа, с много идеи за осъществяване, очаквайки следващите си срещи.Comments