Документи

Профил на купувача

Вашето мнение е важно

15. 11. 2013г. - участниците от Младежкия Воден Парламент отново се събраха, този път в Пловдив


15. 11. 2013г. - участниците от Младежкия Воден Парламент отново се събраха, този път в Пловдив.

На 15 ноември участниците от Младежкия Воден Парламент отново се събраха, този път в Пловдив. Представители имаше от София, Лом, Белово, Стара Загора, Пловдив, Крумовград и Хасково. Причината беше подписване на споразумение за сътрудничество и обмен между Български Младежки Воден Парламент и Младежки Воден Парламент АртоаПикарди, Франция. Срещата се проведе в хотел Империал, Пловдив. Началато започно с поздравително обръщение от Жан Шепман, председател  на комисията по международна дейност и устойчиво развитие, и инж. Никола  Кърнолски, директор на БД Пловдив.

Вицепрезидентът на БМВП, Димка Делчева показа филмче за срещата на 11тия Младежки Воден Парламент в Армания. Представи още и презентация за нейното участие в  конференцията „Budapest Water Summit в Будапеща.

 Пристъпихме към кратко представяне за себе си. Кати Матртинес    представител на   СМВП представи  презентация   з а неговата   същност. Сподели тяхнта история от създаването, опита който имат,  участниците, както и международните им отношения.

Френските представители разказа са ФМВП. Той е създаден през 2003 с помощта на АртоаПикарди, организация, която  се занимава с опазването на водите. ФМВП е съставенот млади хора на различна възраст, с различен опит. Два пъти в годината МВП се включва в работата на Басейновия  комитет  по актуални теми, свързани с политиката на водите. Някои от целите са им да привлечат повече мледежи , за да имат по-ясна преценка за водите, да могат да се подготвят за бъдещето, да се създават повече връзки с политиците и целия свят. Френските парламентаристи  ни представиха биоразнообразието и кратък филм с тяхната дейност. 

Дойде ред и на представянето на БМВП. Беше представена  историята  от учредяването  му през  2011 до сега.

Учениците и  учителите се разделиха на 2  отбора , в които се обсъждаше каква би могла да бъде нашата съвместна работа и какви са проблемите с водите в България и съответно във Франция.

Срещата приключи с подписване на споразумението  между БМВП И ФМВП. Накрая се присъединиха и лица от международната  конференция на  тема:Прилагане на Рамкова директива за водите,  която  се състоя по същото време.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549072958520076.1073741868.374649772629063&type=1

Comments