Документи

Профил на купувача

Вашето мнение е важно

Ден на ...‎ > ‎

Ученическото самоуправление


09. 05. 2013г. - Ден на ученическото самоуправление в 39 СОУ

На 09.05 е денят на ученическото самоуправление, който се провежда всяка година. В този ден участват ученици от 5 до 12 клас, които изпълняват отговорни дейности на администрацията, като Директор, помощник Директор, счетоводител, майстор, дежурни учители и други. Този ден се провежда от 5 години насам.

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ

9 МАЙ 2013г.

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

1. Директор - Янислав Илиев 7б клас
2. Помощник директор УВР –Аделина Рангелова 7б клас
3. Помощник директор АСД – Ева Василева 7б клас
4. Педагогически съветник – Симона Икономова 8 а клас
5. Ръководител прес-център Катрин Нушкова8а клас
6. Секретарка – Георги Сотиров 7б клас
7. Технически изпълнител - Емилияна Иванова 8а клас
8. Домакин – Никол Попова 7б клас
9. Счетоводител – Ивана Йорданова 8а клас

Comments