Участие в Програмата „Обучение в служба на обществото"


16. 03. 2015г. - Проект “Приказка” - деца от Американския колеж в 39 СОУ

Учението продължава да бъде един от най-съществените и ползотворни процеси в живота на всеки индивид. Именно възможността да се учим един от друг ни изгражда като личности и ни подтиква да принасяме към обществото. Благодарение на проекта “Приказка”, Американският колеж успя да предложи на осми клас и децата от 39 СОУ„Петър Динеков” невероятната възможност да обединим знанията си, а и да се позабавляваме. Повече за участието в проекта...

Март 2013г. - Участие в програмата „Обучение в служба на обществото”.

39 СОУ участва в социално-ангажиран проект на осмокласниците от Американския колеж в София по програмата „Обучение в служба на обществото”.

Девета поредна година учениците от 8 клас в колежа създават книжки със собствени приказки, написани на английски език и илюстрирани от самите тях, подаряват на децата от начален курс във 39 СОУ.

През март 2013г. се проведоха три срещи в 39 СОУ и една среща в Американския колеж в София. Учениците от Начален курс бяха щастливи и тази година да участват в проекта.

Сътрудничеството между двете учебни заведения се осъществява благодарение на съвместните усилия на г-жа Евелина Китова – Директор на 39 СОУ „Петър Динеков“ и г-жа Румяна Иванова - Ръководител на Катедрата по английски език в осми клас в Американския колеж


Comments