Опазване на природата


2017г. Участие на клуб "Заедно за водата" на 39 СУ "Петър Динеков" в 6-то лятно еко-учулище.

В периода 1- 5 август се проведе 6-то лятно еко-учулище, организирано от Български Младежки Воден Парламент - неправителствена организация, занимаваща се с изследване и опазване на водите. Активно участие  в еко - училището взе и клуб "Заедно за водата" на 39 СУ "Петър Динеков".

Есе "Аз съм едно пухче" от Диана Владимирова 12а клас
Есе "Мигове от едно голямо семейство" от Яница Димитрова 12а клас

Април 2015г. Събрани и предадени отпаздачна хартия и пластмасови капачки - равносметка

Количеството хартия, което е събрано при поредната акция "Хартия" е 1132кг, а при акцията "Капачки в действие" за събиране на ПВС - капачки децата събраха 120кг.

22 март 2015 - Ден на Водата

Дейности посветени на Деня на Водата

Интерактивни игри "Воден отпечатък" в 7а и 7б клас и "Вода за живот" в 3б клас.

„Една рибка разказва“ в подготвителен клас

Плакати и творби на деца

Първокласниците получиха по една бутилка от медицинска пластмаса.

Сини балони в небето над 39-то!

16. 12. 2014 - Изява на клуб "Заедно за водата"

На  16 декември  учениците от клуб  „Заедно за водата” с ръководител г-жа Цекова,  представиха участието си в лятното екоучилище,  което беше проведено в Източно Родопи и участието в IV Парламентарна сесия на БМВП. Гости бяха ученици и учители от 39 СОУ, както и директора госпожа Евелина Китова.

Снимки...

24. 11. 2014 - обучение за разделно събиране на отпадъци на клуб "Заедно за водата"

Във връзка с ЕСНО /Европейска седмица за намаляване на отпадъците/ клуб "Заедно за водата" направи обучение за разделно събиране на отпадъци при най-малките - подготвителна група в 39 СОУ.
Децата се учеха, забавлявайки се чрез играта "Да нахраним Мечо". Сайман и Велизар от 9б клас обучаваха малките палавници и раздадоха награди от Екопак на най-изявените.

24. 10. 2014 Резултат от акцията по събиране на хартия за вторични суровини

Скъпи ученици, родители и колеги, и този път акцията по събиране на хартия за вторични суровини беше успешна! Предадохме  отпадъчни хартии и получихме за тях 14 кашона (с по 5 пакета) ксероксна хартия! Количеството хартия, което е събрано при поредната акция „Хартия“ е 2040 кг. Класът победител е 5а, предал 690 кг.
Педагогическата колегия на училището благодари на всички, които се включиха в акцията!

25 октомври 2013г. Трета парламентарна сесия на Младежкия воден парламент в Челопеч, Софийска област

На 25 октомври млади парламентаристи от София, Ст.Загора, Пловдив, Каварна, Белово, Благоевград, Лом, Хасково, Крумовград, с. Байкал, Челопеч, Антон и Чавдар  се събраха за  участие  в Третата парламентарна сесия  на Младежкия воден парламент в Челопеч, Софийска област . Под ръководството на г-жа Цекова и г-жа Ковачка в парламентарната сесия се включиха и представителите на клуб „Зедно за водата“ – Виктор Иванов 12а клас, Рената Рахнева 11а клас, Диана Иванова 8а клас.   На събитието присъстваха  експерти от Басейновите дирекции, представители на неправителствени организации и бизнес партньори.  Дискутирана беше темата“Младежта обучава за бъдещето на водата". Повече

24 април 2013г - Акция за събиране на хартияВъв връзка със световния ден на Земята - 22 април много ученици се включиха в поредната акция за събиране на хартия. Краен срок на акцията беше 24 април. Хартията да се събираше в класните стаи и на 24 април беше свалена във фоайето на главния вход за предаване. Хартията като количество беше отчитана по класове за излъчване на клас - първенец по предаване на вторични суровини.

Събраното количество хартия е 1 446 кг.

Класът, който предаде най-голямо количество хартия е ІІІв клас, с класен ръководител г-жа Тодорка Иванова!

Благодарим на всички, които се отзоваха и се включиха в инициативата!

От ръководството на 39 СОУ

22 март 2013г - Ден на водата

Клуб "Заедно за водата" организира изложба Водно сътрудничество - част от инициативите за Световния ден на водата.

Повече за честването на Деня на водата в 39 СОУ ще намерите тук...

14 Март 2013г - Акция „Направи добро – посади дърво!”

На 14.03.2013 г., се проведе акция „Направи добро – посади дърво!”. Ученици от 39 СОУ „Петър Динеков” засадиха чинари в двора на училището със съдействието на общинското ръководство. Инициативата е част от програмата за Световната година на водата и Световния ден на водата 22.03.

20. 11. 2012г Инициативи под надслов "Аз живея тука и ми пука за найлона и боклука".

Във връзка с обявената ЕСНО, от 17-25.11.2012 г., ние, учениците от 39 СОУ и нашите преподаватели организирахме редица инициативи под надслов "Аз живея тука и ми пука за найлона и боклука". Повече за инициативата...
Разгледайте снимки от събитието.Март 2012г. Проект „Природата и ние” в ІV б клас

Проект „Природата и ние” в ІV б клас на тема „Аз и различните сили в природата. Как ни служат слънцето, вятърът и водата?”, под ръководството на г-жа Стоя Цекова и класния ръководител А. Маринова.

Децата работиха по проекта през месец март 2012г. с много ентусиазъм и увлечение.

Проектите бяха изпратени до издателство Народна просвета.

Снимки на проектите.Младежки Воден Парламент

Еко клуб "Заедно за водата" и Младежки воден парламент

Днес, в  забързаното си ежедневие,  хората рядко се замислят за увеличаващите се екологични проблеми. Опазването на околната среда и водите са едни от най-важните приоритети на нашето време. Във връзка с тях, ние ученицте от 11”а”  клас, под ръководството на г-жа Цекова, създадохме ЕКО клуба “Заедно за водата”. Дейностите в нашия клуб са свързани не само с усвояване на знания и изграждане на умения, но и с повишаване на екологичната култура свързани с опазване на околната среда.

Мотото, на което е подчинена дейноста на клуба е:

“Ние не сме наследили природата от предците си, а сме я взели назаем от децата си!”

Нашите изяви и инициативи са залесяване, почистване, изследване чистотота на водите. Дейностите ни се популяризират в 39 СОУ, сред институциите и в цялата страна.

С нашите дейности допринасяме за едно по-светло бъдеще и се опитваме да привлечем колкото се  може повече млади хора по пътя!

Ние сме загрижени за нашата природна среда и се борим за нейното опазване!

Членството ни в Младежкия воден парламент (МВП) ни предоставя възможността  да продължим битката за нашата кауза, наред с други ЕКО клубове.

А какво е Младежки воден парламент”?

Младежкият воден парламент е младежка мрежа за взаимодействие, за споделяне на идеи, за осъществяване  на младежки инициативи, за участие в управлението на водите, тяхното опазване и възстановяване. Той има свой статут и стратегия за развитие.

Всичко започна в Пловдив на 21 март 2011 година, с младежкото участие в конференцията за интегрално управление на водите. Участниците изразиха желание за привличане партньори, споделяне на идеи и опит и тяхното реализиране на практика.

Училища от страната презентираха свои  инициативи, свързани с опазване чистотата на водата и мониторинг на водите. Ученици от 39СОУ взеха участие в тази конференция. Там се породи идеята за създаване на младежки воден парламент за България по модела на младежки воден парламент на  Франция.

На 4 август 2011 година се проведе лятно училище на Райското пръскало в Стара планина, където нашият клуб “Заедно за водата” стана учредител на МВП.

От   04.11.2011г. до 06.11.2011г. в Пловдив, се проведе Първата парламентарна сесия на МВП. На нея бяха планирани бъдещите дейности.

В град Каварна, от 12 до 14 октомври 2012г., се проведе Втората парламентарна сесия, където  нови клубове от страната представиха своите дейности.

На парламентаристите бяха изнесени образоателни лекции от  специалисти  в дирекция "Черноморски район" - Варна, посветени на Черно море.

Проведено бе и първото по вида си ЕКО училище в Пирин, 01-05.08.2012,  с надслов : “Мислим за водите на Пирин”

Програмата включваше:

· природонаучни дейности с наблюдения и хидрометрични анализи на водите и водните екосистеми;

· оценка на следи от антропогенно въздействие, почистване на територии и водни обекти, определяне и маркиране на защитени видове;

· организиране на информационни кампании и включване на посетителите на НП Пирин в природозащитни дейности;

· осъществяване на туристически походи до интересни обекти от Северен Пирин.

 

 

май 2013г. - ХІ международен младежки парламент за водата - Армения


През май 2013г. в Армения се проведе ХІ международен младежки парламент за водата.
 Виктор Иванов от ХІІ клас беше делегат.

Повече снимки

15. 11. 2013г. - участниците от Младежкия Воден Парламент отново се събраха, този път в Пловдив.

На 15 ноември участниците от Младежкия Воден Парламент отново се събраха, този път в Пловдив. Представители имаше от София, Лом, Белово, Стара Загора, Пловдив, Крумовград и Хасково. Причината беше подписване на споразумение за сътрудничество и обмен между Български Младежки Воден Парламент и Младежки Воден Парламент АртоаПикарди, Франция. Срещата се проведе в хотел Империал, Пловдив. Началато започно с поздравително обръщение от Жан Шепман, председател на комисията по международна дейност и устойчиво развитие, и инж. Никола Кърнолски, директор на БД Пловдив. Повече

16 до 24. 11. 2013г. - Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

За четвърти път от 16 до 24-ти ноември се проведе Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) през 2013 г., под мотото "Да продължим да намаляваме и рециклираме отпадъците, повторно да използваме продуктите и да пестим ресурсите!"
За пореден път ученици се включиха в инициативата като изработиха различни предмети от използвани вече материали.
Повече снимки