Проект УСПЕХ 2012/2013г

Проект УСПЕХ


14 юни 2013г - Пиесата "Ромео и Жулиета от 39-то!" беше посрещната с голяма радост от учениците, учителите и гостите на представлението! Пиесата беше поставена от Мирела Станчева и страхотния ѝ актьорски състав в рамките на проект УСПЕХ . Очакваме нови представления!2013г. Великденски брой на училищния вестник

2012г. Коледен брой на училищния вестник

форми на извънкласна дейност по проект УСПЕХ

През учебната 2012-2013 г. учениците участваха по избор в различни форми на извънкласна дейност по проект УСПЕХ:
1. Ателие "Тържеството на светлината и цвета в изкуството" - г-жа Стойкова
2. Клуб "Здравословно хранене и физическа активност" - г-н Колев
3. Дискусионен клуб "Да успяваме заедно" - г-жа Белова
4. Клуб "Еврика" - г-жа Бакева
5.Клуб "Печатни медии в училище" - г-жа Гърджелийска
6. Клуб "Интернет медии в училище" - г-жа Гърджелийска
7. Кулинарен клуб "Европейска кухня - с какво се хранят моите приятели в Европа - г-н Попов
8. Клуб "Млад пътешественик" - г-жа Пепиева
9. Секция "Млад волейболист" - г-н Стоянов
10. Ателие "Моят сувенир" - г-жа Спасова
11. Театрално студио 39 - г-ца СтанчеваРабота по проект УСПЕХ - 2012/2013г

За втора поредна година училището участва в Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През тази година по проект УСПЕХ  работим по 11 тематични направления.

 

Клуб “Здравослоно хранене и физическа активност” на г-н Колев  работи за втора поредна година и привлича много млади хора с правила за хранене и физически упражнения.

Клуб “Еврика” на г-жа Бакева събира участници с изявени интереси в областта на физиката и природните науки. Работата на клуба е насочена основно  в две направления: 1.Изучаване на земната кора в научни направления геология,кристалография и палеонтология. 2.Космически наблюдения на Слънцето и планетите от Слънчевата система и приложения на космическите изследвания в различни дейности на човека. Клубът е естествено продължение на извънкласните дейности по физика в последните две години и на модула С грижа за всеки ученик” през учебната 2011-2012г. Нашите най-големи успехи са седмо място в Национална Олимпиада по физика  2010г, гр. Кърджали и трета награда от Пролетно Национално състезание по физика  2011г, гр.Шумен.

 Клубовете по печатни и Интернет медии в училище на г-жа Гърджелийска имат за задача да разпространяват информация за училището. Издават училищен  вестник и рекламни материали.  Създават Интернет сайт. Изучават основите на HTML, CSS, JavaScript.  Създават страница във Facebook.

В клубовете участват ученици от от ІV до ХІ клас. Те се сблъскват с различни реалности от живота,  опознават  професиите програмист, журналист, редактор, фотограф, дизайнер. Учат се на толерантност и търпимост. Играят роли на ръководители и изпълнители, спазват срокове.

Кулинарен клуб "Европейска кухня - с какво се хранят моите приятели в Европа" на г-н Попов запознава  учениците  с кулинарните традиции на страните в Европейския съюз. Разнообразието в Европа се отличава най-ясно в кулинарните традиции. В този клуб децата по приятен начин да се доближават до традициите на другите европейски народи. В този аспект ще се види, че Българската национална кухня е резултат от многовековното смесване на кулинарните вкусове, навици и обичаи на народите.

Клуб “Млад пътешественик” на г-жа Пепиева се състои от 10 ученика. Основна цел през първия учебен срок е учениците да се запознаят с културни и природни забележителности по света и в България. За тази цел във всички часове те гледат научно-популярни и документални филми, свързани с тематичното разпределение. Самите те активно участват като предварително или в часовете изготвят презентации и постери-табла по зададените обекти, правят географски карти и сглобяват  

3-D пъзели на тези природни и културни забележителности.

 

Ателие “Тържеството на светлината и цвета в изкуството” на г-жа Стойкова и Ателие “Моят сувенир” на г-жа Спасова  и Кирилова отново радват всички с картините и сувенирите, които учениците творят в часовете. Изложбите им целогодишно украсават фоайетата и коридорите.

“Театрално студио 39“се ръководи от г-ца Станчева, която завърши миналата година, но така и не ни напусна. Ето какво сподели тя пред Мария-Магдалена Халаджова от ХІ а клас:

И добре че не напуснах училище! Бях и съм толкова привързана към 39 СОУ, че ако ми се беше наложило завинаги да се отделя от него, със сигурност щеше да дойде голямата депресия, която очаквах.

Театралния клуб официално е основан тази година, но още от миналата, с част от децата, участващи и сега, се занимавахме с театър. Поставяхме коледна пиеса и сега се отвори тази  прекрасна възможност аз и децата да продължим проектите си откъдето ги бяхме оставили в края на годината, когато съжалявах, че толкова идеи ще останат неосъществени. Всеки би казал, че целта на клуба е да уча децата на актьорско майсторство”. Но в нашия случай, не можем да говорим за майсторство”, защото аз съм учител още преди да се почувствам пораснал човек, а те са актьори в много ранна възраст. Главната ми цел е забавлявайки се, да им помагам да откриват възможностите и талантите си, защото дори те не подозират колко много могат.

Класът ни се състои предимно от деца от VI и VII клас, но имаме и единици от горен курс, като Видин – който не само се справя блестящо, но и ми помага да водя заниманията, както до миналата година ми помагаше в ученическия съвет, на който сега е председател.

 Първия срок ще се упражняваме  подготвяме за това, което предстои в края на втория – ще можете да видите римейк на Ромео и Жулиета”, написан от мен. Ще се постараем да представим пиесата като мащабна продукция, доколкото ни е възможно.

Статия от Коледния брой на Училищния вестник

 
Comments