Работа по проекти


Работа по проект У С П Е Х в 39 СОУ "Петър Динеков"

Работата по проект УСПЕХ приключи през учебната 2014/2015г.  През изминалите 4 учебни години много деца от училището се включиха в различни дейности по проекта.
Учениците имаха възможност да се занимават с любими за тях неща, да усвоят нови умения, да създадат и укрепят приятелства.
Учителите и учениците общуваха в неформална обстановка и така обогатиха своите впечатления.
Надяваме се, че ще има нови подобни инициативи и занапред!

Работа по проект на издателство Kelt-Cambridge

Учениците от VІІІа клас, профил технологичен, под ръководството на г-жа Неделчева - учител по английски език в 39 СОУ, участваха в проект на издателство Klet-Cambridge за изготвяне на плакат "Градът на бъдещето". Надяваме се техните оригинални идеи да впечатлят организаторите. Всички участници ще получат сертификати, удостоверяващи тяхната съпричастност към проекта.

Повече снимки...

Март 2013г. - Участие в програмата „Обучение в служба на обществото”.

https://goo.gl/photos/BLHkW6kGFxfUiCJh6
39 СОУ участва в социално-ангажиран проект на осмокласниците от Американския колеж в София по програмата „Обучение в служба на обществото”. Повече за проекта...

14. 12. 2012 - Проект "Движение и спорт чрез ЗУМБА"

Началото на учебната 2012/2013г. стартирахме с проект подпомагащ организацията на целодневното обучение и създаване на условия за обхващане на 5-годишните деца в образователните институции.  Наименованието на проекта ни е "Движение и спорт чрез ЗУМБА". Той вече приключи  на 14 Декември с голям купон и награди. Всички бяха много весели, но и малко тъжни. На децата им се искаше този проект да беше продължил още.
16. 03. 2015г. - Проект “Приказка” - деца от Американския колеж в 39 СОУ

Учението продължава да бъде един от най-съществените и ползотворни процеси в живота на всеки индивид. Именно възможността да се учим един от друг ни изгражда като личности и ни подтиква да принасяме към обществото. Благодарение на проекта “Приказка”, Американският колеж успя да предложи на осми клас и децата от 39 СОУ„Петър Динеков” невероятната възможност да обединим знанията си, а и да се позабавляваме. Повече за участието в проекта...

Декември 2014г. НП „ИКТ в училище“ компонент „Изграждане на безжични wifi мрежи в училища“

39 СОУ кандидатства и беше одобрено в заложения в НП „ИКТ в училище“ компонент „Изграждане на безжични wifi мрежи в училища“. На училището беше предоставена целева субсидия в размер на 5000.00 лева през месец декември 2014г. В училището вече е доизградена локалната мрежа и е осигурен безжичен Интернет на територията на цялото училище.

Февруари 2014г - Кабинет 205 оборудван по Националната програма „ИКТ в училище“

Кабинет 205 беше оборудван с 12 терминални станции и един сървър по Националната програма „ИКТ в училище“. Това осигурява на учениците от 39 СОУ собствено работно място в часовете по информационни технологии.

Открит урок в 39 СОУ на тема "Безопасност в Интернет", проведен във връзка с участието на училището в пилотната фаза на проекта Open Discovery Space (ODS), в който са включени над 20 държави и чиято основна цел е да пропагандира използването на електронни ресурси и иновационни образователни приложения в училищата в Европа, с цел подобряване на учебния процес и развитието на Пан-европейски ниво на агрегирани образователни хранилища, които да служат като еталон за бъдещо развитие и споделяне на добри образователни практики.